Skip to main content

Prezentacje biznesowe to coś, co czeka prawie każdego pracownika biurowego. Jeśli planujesz webinar czy spotkanie online z kontrahentami, to także powinnaś być przygotowana ze słownictwa w tym zakresie. Z tego powodu przedstawię Ci dzisiaj słówka przydatne do przeprowadzania prezentacji biznesowej w języku niemieckim.

 

DER

der Link – link
der Live-Chat – czat na żywo

DIE

die Agenda – agenda
die Folie –  slajd
die Rückfragen (l.mn.) – pytania od uczestników
die Zusammenfassung – podsumowanie
die Präsentationsdauer – czas prezentacji

DAS

das Diagramm –  wykresy
das Handout – materiał do pobrania, konspekt, ulotka

Do prowadzenia prezentacji należy być przede wszystkim być przygotowaną mentalnie. W TYM artykule przeczytasz, jak pracować z blokadą przed mówieniem.

ROZPOCZĘCIE

 • Guten Tag, meine Damen und Herren. – Dzień dobry, Panie i Panowie.
 • Herzlich willkommen zu meiner Präsentation über… – Serdecznie witam Państwa na mojej prezentacji na temat…
 • Ich freue mich, heute hier zu sein, um mit Ihnen über… zu sprechen. – Cieszę się, że dzisiaj mogę być tutaj, aby porozmawiać z Państwem na temat…
 • Lassen Sie uns gleich einsteigen und mit dem Thema beginnen. – Zacznijmy od razu i przejdźmy do tematu.
 • Heute möchte ich Ihnen gerne einen Überblick über… geben. – Dziś chciałabym przedstawić Państwu krótki przegląd…
 • Bevor wir beginnen, erlauben Sie mir kurz etwas über mich zu sagen. – Zanim zaczniemy, pozwólcie, że krótko opowiem o sobie.
 • Wir sind hier heute versammelt, um über… zu sprechen. Dziś zebraliśmy się tutaj, aby porozmawiać o…
 • Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Dziękuję, że są Państwo dzisiaj tutaj.
 • Ich hoffe, dass Sie aus dieser Präsentation einige interessante Einblicke bekommen können. –Mam nadzieję, że z tej prezentacji wyniosą Państwo kilka interesujących spostrzeżeń.
 • Ohne weitere Verzögerung lassen Sie uns in das Thema eintauchen. – Bez dalszej zwłoki przejdźmy do tematu.

 

ROZWINIĘCIE

 • Lassen Sie uns nun einen Blick auf… werfen. – Teraz przyjrzyjmy się…
 • Wie Sie auf dieser Folie sehen können… – Jak widzicie na tym slajdzie…
 • Ich möchte nun etwas genauer auf Punkt… eingehen. – Chciałabym teraz bliżej przyjrzeć się punktowi…
 • Ein weiterer wichtiger Aspekt ist… – Kolejnym ważnym aspektem jest…
 • Schauen wir uns nun einige Beispiele an. Spójrzmy teraz na kilka przykładów.
 • Wie bereits erwähnt… – Jak już wspomniałam…
 • Hier sehen Sie eine Grafik, die… zeigt. – Tutaj widzicie wykres, który pokazuje…
 • Lassen Sie mich dies anhand eines konkreten Beispiels erklären. Pozwólcie, że wyjaśnię to na konkretnym przykładzie.
 • Ein interessanter Punkt ist… – Interesującym punktem jest…
 • Ich hoffe, diese Visualisierung veranschaulicht deutlich… –Mam nadzieję, że ta wizualizacja wyraźnie ilustruje…

ZAKOŃCZENIE

 • Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. – Dziękuję za Państwa uwagę.
 • Ich stehe Ihnen jetzt für Fragen zur Verfügung – Jestem teraz otwarta na pytania.
 • Wenn Sie weitere Informationen benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. – Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, jestem do Państwa dyspozycji.
 • Abschließend möchte ich mich nochmals für Ihre Teilnahme bedanken. – Na zakończenie chciałabym jeszcze raz podziękować za Państwa udział.
 • Ich freue mich auf eine weiterführende Diskussion. – Cieszę się na dalszą dyskusję.
 • Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. – Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
 • Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse. – Dziękuję za Państwa czas i zainteresowanie.
 • Ich hoffe, dass ich Ihnen einige nützliche Einblicke geben konnte. – Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić Państwu kilka przydatnych informacji.
 • Lassen Sie es mich wissen, falls Sie weitere Informationen wünschen. – Dajcie mi znać, jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują dodatkowych informacji.
 • Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. – Życzę Państwu miłego dnia.

  Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie prowadzenia prezentacji biznesowej, napisz do mnie. Pomogę Ci się przygotować w zakresie słownictwa w języku niemieckim.


 • Photo by Austin Distel