Skip to main content

Polityka Prywatności i plików cookies

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.kreacjaserca.pl oraz przetwarzania danych osobowych, gdy podejmujesz ze mną kontakt, korzystasz z moich usług, kupujesz produkty lub zapisujesz się do newslettera.
 2. Administratorem danych osobowych jest: Natalia Pilczuk, prowadząca działalność gospodarczą Kreacja Serca Natalia Pilczuk. Numer NIP 8513303388. Numer REGON 527068441 Adres: Przecław 58b/3, 72-005 Przecław. W dalszej części dokumentu piszę o sobie, jako o Administratorze danych, jako “ja” – w pierwszej osobie.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora: kontakt@kreacjaserca.pl
 4. Jestem Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w serwisie a także mnie bezpośrednio.
 5. Twoje dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:
  • Obsługa zapytań
  • Zapisy do newslettera
  • Świadczenie usług i obsługę zamówień
  • Cele marketingowe
  • Więcej szczegółów znajdziesz w podpunkcie 2. Cele i czynności przetwarzania
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach (na przykład poprzez zapis na newsletter) dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Cele i czynności przetwarzania

W jakich celach Twoje dane osobowe będą̨ przeze mnie przetwarzane? W celach takich jak:
1. sprzedaż produktów i świadczenie usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
2. realizacja zamówień, prowadzenie kursów, warsztatów, komunikacja na Whatsapp lub wykonywanie innych czynności odpowiednio do tego, jakie usługi lub produkty cyfrowe zostały przez Ciebie zakupione (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
3. założenie i prowadzenie Twojego konta klienta (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
4. publikacja opinii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
5. wysyłka newslettera (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
6. odpowiadanie na wiadomości otrzymywane na adres mailowy, na social mediach lub pod numerem telefonu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twój zainicjowany kontakt jest podstawą prawną przetwarzania danych.
7. wysłanie maila z prośbą o opinię lub ocenę (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO) dzięki czemu będę mogła udoskonalać moją ofertę (usprawiedliwiony cel)
8. rozpatrywanie ewentualnych reklamacji i roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Mój prawnie uzasadniony interes to rozpatrzenie otrzymanej reklamacji i ustosunkowanie się do roszczeń,
9. administracja podatkowo – księgowa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – muszę wykonywać obowiązki prawne na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
10. archiwizowanie danych i prowadzenie zestawień, analiz i statystyk (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prowadzę wewnętrznę zestawienia i statystyki klientów i wykonanych zleceń.

Jakie dane przetwarzam? Imię, nazwisko, pseudonim z mediów społecznościowych, adres rozliczeniowy, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail numer rachunku bankowego.

Skąd pochodzą dane? Otrzymuję Twoje dane, gdy:
1. wypełnisz formularz z danymi kontaktowymi przez formularz na stronie,
2. zapiszesz się na subskrybcję newslettera poprzez wypełnienie formularza,
3. wypełnisz formularz zamówienia w sklepie-online,
4. zarejestrujesz konto w sklepie,
5. podasz dane do przygotowania i zawarcia umowy, wystawienia faktury
6. podejmiesz ze mną kontakt za pomocą danych kontaktowych dostępnych na stronie

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest też niezbędne do świadczenia przeze mnie usług lub dostarczenia zakupionych produktów, jak również i do realizacji zawartej między nami umowy.

Sposób zabezpieczenia danych: Zapewniam, że stosuję odpowiednie sposoby ochrony danych osobowych przed dostępem do nim osobom trzecim, Przechowywanie danych odbywa się z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Jak długo będę przechowywać Twoje dane?
1. Cel: świadczenie usług. Czas: okres trwania umowy
2. Cel: rozpatrywanie reklamacji i roszczeń. Czas: do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń
3. Cel: odpowiadanie na wiadomości. Czas: moment zakończenia wymiany korespondencji
4. Cel: windykacja i dochodzenie roszczeń. Czas: do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń
5. Cel: postępowania sądowych. Czas: do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie
6. Cel: tworzenie zestawień, analiz i statystyk– przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy
7. Cel: wysyłka newslettera. Czas: do momentu wypisania się z subskrypcji newslettera
8. Cel: archiwalne i księgowe Czas: maksymalnie 5 lat po wygaśnięciu umowy
Jeśli podajesz mi dane, których podstawą przetwarzania jest zgoda, to będą one przetwarzane do momentu, aż wycofasz zgodę. Przetwarzanie danych odbywa się w takiej sytuacji jedynie do momentu wycofania tej zgody.

3. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora serwisu

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

4. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

5. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców jak:
  • firma hostingowa
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • obsługa księgowa
  • obsługa biurowa
  • świadczenie usług płatniczych
 2. Odbiorcy danych:
  • TOMBRAND Tomasz Filipek, ul. Podmiejska 2a, 72-320 Trzebiatów. NIP: 8571883296. REGON: 521610130 – w celu utrzymywania i obsługi Strony na serwerze.
  • UAB “MailerLite”, Paupio g. 28, LT-11341 Vilnius
   – w celu korzystania z systemu mailingowego, jeśli zapiszesz się do newslettera
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). Szczegóły znajdziesz w punkcie 2: Cele i czynności przetwarzania
 4. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, w tym do uzyskania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 8. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 9. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

6. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

7. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

8. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

9. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

10. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

   Urządzenia mobilne: