Skip to main content

Regulamin

Tutaj znajdziesz wszelkie warunki, na jakich korzystasz z moich usług, kupujesz produkty cyfrowe oraz regulamin newslettera.

01. Zasady ogólne

Regulamin serwisu dotyczy serwisu www.kreacjaserca.pl. Administratorka Serwisu to Natalia Pilczuk, prowadząca działalność gospodarczą Kreacja Serca Natalia Pilczuk. Numer NIP 8513303388. Numer REGON 527068441 Adres: Przecław 58b/3, 72-005 Przecław
adres mailowy: kontakt@kreacjaserca.pl

Oferuję dla Ciebie tłumaczenia (j. polski i j. niemiecki w obie strony) oraz korektę tekstów w języku  niemieckim, lekcje niemieckiego zarówno indywidualnie, jak i w grupach, oraz lekcje indywidualne w zakresie wymowy w języku niemieckim. Nauka możliwa jest od podstaw do poziomu C1. Zobowiązuję się do przekazania Ci wiedzy z należytą starannością, jednak nie mogę zagwarantować Ci wyników, jakie osiągniesz, ponieważ efekty zależą od Twojego podejścia do zajęć oraz od Twojej staranności i nauki własnej.

W sklepie znajdziesz produkty cyfrowe stworzone przeze mnie, które możesz zakupić.

02. Rodzaje i zakres usług i produktów

Usługi

LEKCJA JĘZYKA NIEMIECKIEGO – indywidualne, grupowe, specjalistyczne, w zakresie poprawnej wymowy

Usługa lekcji języka niemieckiego oferowana jest poprzez wideorozmowę online poprzez komunikator Whatsapp lub poprzez wideorozmowę przez aplikację Google Meet. Lekcja języka niemieckiego polega na konwersacji w języku niemieckim (jeśli poziom języka kursanta na to pozwala) oraz na wykonywaniu zadań i ćwiczeń wspomagających w nauce języka niemieckiego i trwa 50 minut. Jest zwana dalej Lekcją. Kursant to uczestnik lekcji języka niemieckiego. Celem Lekcji jest nauka języka niemieckiego przy zastosowaniu wybranych przeze mnie, indywidualnie dopasowanych metod nauki języka niemieckiego, bez ponoszenia przeze mnie odpowiedzialności za ich efekty nauki kursanta, które zależą od jego własnego zaangażowania.

KOREKTA TEKSTU

Usługa redakcji i korekty tekstu (zwana dalej Korektą) polega na przesłaniu przez Ciebie na mój adres e-mailowy tekstu i sprawdzeniu przeze mnie, czy tekst nie zawiera błędów stylistycznych, gramatycznych, składniowych, interpunkcyjnych i po ich stwierdzeniu – ich poprawienie przeze mnie i odesłanie Ci pracy. Zarówno krótsze prace, jak i dłuższe, licencjackie czy magisterskie. Mogę tylko odesłać Ci gotowy, poprawiony tekst, ale możemy też dodatkowo pracować indywidualnie – wtedy celem spotkania jest wytłumaczenie Ci, gdzie popełniłeś błąd i jak tego uniknąć w przyszłości. Ta usługa dodatkowej konsultacji indywidualnej do korekty tekstu oferowana jest poprzez wideorozmowę online poprzez komunikator Whatsapp lub poprzez wideorozmowę przez aplikację Google Meet i trwa 50 minut (1 lekcja).

Czas oczekiwania na gotowy tekst ustalany indywidualnie.

Korekta tekstu NIE POLEGA na pisaniu prac.

Każda rozpoczęta strona rozliczeniowa liczy się jako cała, jednak w niektórych przypadkach naliczam zniżkę, zwłaszcza, gdy tekst jest dłuższy. Strona rozliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami, arkusz rozliczeniowy to 40 000 znaków ze spacjami.

Korekta tekstów w języku niemieckim.

TŁUMACZENIE

Usługa polega na przesłaniu przez Ciebie na mój adres e-mailowy tekstu  do tłumaczenia w języku polskim i przełożenie go przeze mnie na język niemiecki lub przesłanie tekstu w języku niemieckim i przełożenie go przeze mnie na język polski.

Każda rozpoczęta strona rozliczeniowa liczy się jako cała, jednak w niektórych przypadkach naliczam zniżkę, zwłaszcza, gdy tekst jest dłuższy. Strona rozliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami.

Czas oczekiwania na gotowy tekst ustalany indywidualnie.

Do wykonania powyższych usług potrzebne jest imię i nazwisko usługobiorcy, adres e-mail oraz numer telefonu oraz teksty do korekty lub tłumaczenia. Wszystkie dane osobowe i teksty, jakie mi przekazujesz, są objęte ochroną danych osobowych i wykorzystuję je jedynie do usług. Podajesz mi swoje dane w pełni dobrowolnie i z własnej woli, umawiając się ze mną na usługi akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych. Masz możliwość wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, a także ich usunięcia. W tym celu napisz do mnie wiadomość SMS pod numer tel. 605 135 903.

Zapewniam, że stosuję odpowiednie sposoby ochrony danych osobowych przed dostępem do nim osobom trzecim, przechowywanie danych odbywa się z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Produkty cyfrowe

Produkty cyfrowe to produkty dostępne tylko w wersji elektronicznej.
Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia masz on możliwość zapoznania się z głównymi cechami produktu cyfrowego (opisem i informacjami o nim, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę) sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łącznej cenie wraz z podatkami oraz innymi kosztami, oraz minimalnym czasem trwania zobowiązań wynikających z umowy. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.
eBooki udostępniane są w formie pliku komputerowego w formacie PDF przesyłanego na Twój adres mailowy
Kursy wideo są przesyłane w formie filmów i materiałów dodatkowych w formacie PDF na Twój adres mailowy
Masterclass Audio są przesyłane na Twój adres mailowy w formacie MP3.

 

03. Warunki i zakres świadczenia usług

Wymagania techniczne do skorzystania z lekcji: dostęp do telefonu komórkowego ze stałym łączem internetowym, słuchawek, mikrofonu oraz komunikatora Whatsapp, konto e-mail – gmail oraz aplikacja Google Meet. Aplikacje dostępne są do pobrania w sklepie Google play.

Wymagania techniczne do skorzystania z korekty lub tłumaczenia: dostęp do telefonu komórkowego ze stałym łączem internetowym, konto e-mail.

Usługobiorcę w ramach korzystania z usług obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

04. Warunki na jakich umawiasz się i rezygnujesz z usług lub kupujesz produkty cyfrowe

Możesz się ze mną umówić celem rezerwacji usług poprzez wiadomość prywatną w serwisie olx lub e-korepetycje, dzwoniąc lub pisząc sms pod numer tel. 605 135 903 lub na Whatsapp pod tym samym numerem. Następnie razem ustalamy dogodny dla nas termin realizacji usługi.

Masz prawo do rezygnacji z lekcji. Jeśli mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem się lekcji nie poinformujesz mnie (dzwoniąc pod numer tel. 605 135 903), że nie możesz się na niej pojawić lub chcesz zmienić termin lekcji, naliczona jest opłata dodatkowa w wysokości 100% ceny lekcji, która była umówiona. Jeśli odwołanie zajęć nastąpi z mojej strony na krócej niż 24 godziny przed lekcją, oferuję Ci gratisową lekcję.

Możesz przenieść termin lekcji maksymalnie raz w miesiącu kalendarzowym i to z zastrzeżeniem, że proponowany przez Ciebie termin odpowiada mi.

Jeśli chcesz zrezygnować z lekcji, to należy poinformować o tym z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. To znaczy, że jeśli rezygnujesz na przykład 15. dnia danego miesiąca, to uczęszczasz na lekcje do końca tego miesiąca oraz cały kolejny miesiąc rozliczeniowy.

Masz prawo do rezygnacji z korekty tekstu lub tłumaczenia, jednak najpóźniej przed ostatecznym potwierdzeniem (przelew na moje konto lub Twoja jednoznaczna zgoda są ostatecznym potwierdzeniem). W tym celu napisz do mnie wiadomość e-mail na kontakt@kreacjaserca.pl

Produkty cyfrowe

Do korzystania ze Sklepu i zakupu produktów cyfrowych nie jest wymagana rejestracja. Co jest konieczne, to:
uprzednia akceptacja Regulaminu przez Ciebie oraz zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Należy także zaznaczyć okienko, w którym oświadczasz, że przyjęłaś do wiadomości, że pobranie treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oznacza dorozumianą zgodę na ich dostarczenie.
Jeśli dokonasz zakupu to Twoje imię oraz adres e-mail zostają zachowane i uzyskasz status „Klienta”. Przy kolejnym zamówieniu z tymi samymi danymi, zostaniesz rozpoznana przez system informatyczny sklepu.

Zakup produktów cyfrowych odbywa się poprzez wybranie produktu cyfrowego i umieszczenie go w koszyku. Po naciśnięciu przycisku ZAMAWIAM dochodzi do umowy kupna-sprzedaży. Następnie należy opłacić zamówienie w ciągu 14 dni od momentu zakupu. Płatność realizowana jest poprzez bramkę płatniczą, o czym więcej w punkcie 05 – Opłaty.

WAŻNE

Pamiętaj, że w przypadku usług istnieje wyjątek od możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Zgodnie bowiem z treścią art. 38 Prawa konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli wykonałam w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą, i zostałaś o tym poinformowana przed rozpoczęciem wykonywania usługi.
W związku z tym po spełnieniu świadczenia w postaci zrealizowania usługi tracisz prawo do odstąpienia od umowy (czyli do zwrotu. Możesz złożyć reklamację – szczegóły w punkcie 06)

Ta sama sytuacja jest w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Cię przeze mnie o utracie prawa odstąpienia od umowy.

05. Opłaty

Usługi wykonywane są dopiero po zaksięgowaniu kwoty za usługę na moim koncie bankowym.

Nazwa firmy: Kreacja Serca Natalia Pilczuk
Numer NIP 8513303388
Adres: Przecław 58b/3, 72-005 Przecław
Numer konta: Bank ING 93 1050 1559 1000 0090 8306 6259

Ceny produktów i usług prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych. Ta informacja jest dla Ciebie zawsze widoczna przed złożeniem zamówienia i wiążące od chwili przyjęcia zamówienia przeze mnie. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia wysyłam Ci informacje niezbędne do dokonania płatności.
Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia przeze mnie jest zapłata ceny za produkt lub usługę.
Jesteś zobowiązana jest zapłacić cenę w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Datą zapłaty jest data otrzymania przeze mnie informacji o zaksięgowaniu wpłaty przez PayU SA.
Kupujący może dokonać zapłaty za produkty cyfrowe tylko z wykorzystaniem systemu PayU obsługiwanego przez firmę PayU SA. W tej sytuacji jesteś obowiązana zapoznać się z regulaminem płatności PayU SA.
Jesteś także zobowiązana podać dokładnie ten tytuł wpłaty, który wyświetli się na stronie po kliknięciu przycisku „Płacę”, bez jakichkolwiek modyfikacji. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki niewłaściwie podanego tytułu wpłaty.
Wszelkie koszty zapłaty (w tym koszty przelewu transgranicznego) obciążają Kupującego.
Jeżeli nie zapłacisz za produkt, będę przesyłać Ci przez okres 14 dni od dnia zawarcia umowy na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail przypomnienie o obowiązku zapłaty. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać możesz zrezygnować z ich otrzymywania poprzez napisania do mnie przez wiadomości e-mail.

Cennik:

1 lekcja* indywidualna – 150 zł. (najniższa cena sprzed 30 dni – 150 zł)

1 lekcja* indywidualna, język specjalistyczny – 150 zł. (najniższa cena sprzed 30 dni – 150 zł)

1 lekcja* indywidualna – wymowa w języku niemieckim – 300 zł. Pakiet 4 lekcji do wykorzystania w maksymalnie 8 tygodni – 1000 zł. (najniższa cena sprzed 30 dni – 300 zł za lekcję oraz 1000 zł za pakiet 4 lekcji)

1 lekcja w grupie dwuosobowej (możesz być z partnerką, koleżanką itd.) – każda osoba po 100 zł za lekcję. (najniższa cena sprzed 30 dni – 100 zł)

W większej grupie osób – cena jest do ustalenia indywidualnie w zależności od liczby osób i tematyki lekcji.

1 lekcja trwa 50 minut* i odbywa się online, za pomocą platformy GoogleMeet albo WhatsApp.

Płatność za lekcje odbywa się z góry za cały miesiąc zajęć (odpowiednia kwota w zależności od tego, ile zajęć się odbędzie) do 5. dnia każdego miesiąca.

Redakcja i korekta tekstu – 50 zł za stronę rozliczeniową (1800 znaków ze spacjami). (najniższa cena sprzed 30 dni – 50 zł)

900 zł za arkusz rozliczeniowy (40 000 znaków ze spacjami). (najniższa cena sprzed 30 dni – 900 zł)

Przy dłuższych tekstach wycena indywidualna, ze zniżką. Każda rozpoczęta strona rozliczeniowa liczy się jako cała, jednak w niektórych przypadkach naliczam zniżkę, zwłaszcza, gdy tekst jest dłuższy.

Korekta tekstu wraz z pracą indywidualną – 50 zł za stronę rozliczeniową + za lekcję podczas której omawiamy błędy – 299 zł / 50 minut. (najniższa cena sprzed 30 dni – 50 zł za stronę oraz 299 zł za lekcję zł)

Tłumaczenie – 100 zł za stronę rozliczeniową (1800 znaków ze spacjami). (najniższa cena sprzed 30 dni – 100 zł)

Przy dłuższych tekstach wycena indywidualna, ze zniżką. Każda rozpoczęta strona rozliczeniowa liczy się jako cała, jednak w niektórych przypadkach naliczam zniżkę, zwłaszcza, gdy tekst jest dłuższy.

Decydując się na współpracę ze mną przyjmuję, że zapoznałeś się z regulaminem oraz polityką prywatności widniejącą u dołu strony.

Aktualny cennik produktów cyfrowych będzie widoczny każdorazowo przy konkretnym produkcie na stronie www.kreacjaserca.pl/sklep

Prowadzę sprzedaż produktów cyfrowych na rzecz osób niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług, mających w momencie zakupu miejsce zamieszkania lub stałego pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonując zakupu, oświadczasz, iż jesteś podatnikiem w rozumieniu art. 28a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług lub masz miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W razie nieprawdziwości tego oświadczenia, jeśli kupisz produkt cyfrowy, obowiązana jest do naprawienia wszelkich szkód, które poniosę wskutek nieprawdziwości oświadczenia.

06. Reklamacje

Masz prawo do wniesienia reklamacji w terminie do 14 dni od daty wykonania usługi, w przypadku gdy Lekcja była utrudniona przez niesprzyjające warunki techniczne (przerywało połączenie), bądź masz uzasadnione zastrzeżenia co do jakości tłumaczenia lub korekty tekstu. W tym celu napisz e-mail pod adres kontakt@kreacjaserca.pl o treści: „Wnoszę reklamację w związku z wykonaniem Usługi dnia (data wykonania Usługi)”. Reklamacja będzie uwzględniona w ciągu kolejnych 14 dni roboczych. Odpowiem na adres e-mail, z którego otrzymałam od Ciebie wiadomość. Jeśli chcesz złożyć reklamację na produkt cyfrowy, napisz na adres kontakt@kreacjaserca.plw wiadomości „Wnoszę reklamację w związku z produktem cyfrowym zakupionym dnia (data zakupienia produktu cyfrowego)”.

07. Usługodawczyni

Usługodawcą jest Natalia Pilczuk, prowadząca działalność gospodarczą Kreacja Serca Natalia Pilczuk. Numer NIP 8513303388. Numer REGON 527068441 Adres: Przecław 58b/3, 72-005 Przecław

adres mailowy: kontakt@kreacjaserca.pl

08. Odpowiedzialność

Nie ponoszę odpowiedzialności za treść informacji przekazywanych przez Ciebie w ramach korzystania z usług, korzystania z usług przez osoby nieuprawnione, szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Ciebie z usług, szkody spowodowane wykorzystaniem przez Ciebie informacji otrzymanych w wyniku korzystania z usług, nie ponoszę odpowiedzialności za Twoje rezultaty w zakresie języka niemieckiego – dokładam wszelkich starań, żebyś osiągnął jak najlepsze wyniki w zakresie poprawy używania języka niemieckiego, jednak efekt zależy zawsze od Twojego podejścia do nauki oraz sumienności w wykonywaniu zadań i uczestniczeniu w lekcji. Nie ponoszę odpowiedzialności za opinie innych tłumaczy czy korektorów o wykonanych przeze mnie usługach – wykonując usługę korekty lub tłumaczenia tekstu dokładam najwyższych starań, aby były wykonane zgodnie ze sztuką, jednak każda osoba będzie miała inne zdanie na temat użytych zwrotów czy słów, za co nie biorę odpowiedzialności, ponieważ w procesie tłumaczenia lub korekty tekstu decyduję się na rozwiązania wynikające z mojej wiedzy i doświadczenia i każdą decyzję potrafię uargumentować. Za problemy w funkcjonowaniu usług, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator/Operator płatności przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, korzystanie z usług przez osoby niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub bez zapoznania się z regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez użytkownika charakteru usług.

09. Informacja o potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

  • ingerencja osób trzecich w bazy danych dotyczących usługobiorcy w tym przeglądanie, kopiowanie, modyfikacja i kasowanie danych dotyczących usługobiorcy
  • ingerencja osób trzecich w transmisję informacji pomiędzy systemem teleinformatycznym usługobiorcy, a systemem teleinformatycznym usługodawcy,
  • zainfekowanie systemu teleinformatycznego oprogramowaniem typu malware (złośliwe oprogramowanie w tym wirusy i robaki komputerowe, konie trojańskie), spyware (programy szpiegujące)
  • wyłudzanie poufnych informacji (phishing) oraz łamanie zabezpieczeń oprogramowania (cracking)
  • przełamanie protokołów kryptograficznych wykorzystywanych w wymianie informacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi, a w konsekwencji umożliwienie w szczególności podsłuchiwanie przekazywanych informacji,
  • podrabianie protokołów i certyfikatów bezpieczeństwa zabezpieczających strony internetowe,
  • instalacja i korzystanie z oprogramowania niezbędnego do korzystania z usługi zapewnianej przez usługodawcę z nieoficjalnych i nieautoryzowanych źródeł czy instalacja i korzystanie z oprogramowania pirackiego

10. Regulamin newslettera

Przedmiotem usługi newsletter jest okresowe, w terminach ustalonych przeze mnie, przesyłanie na podany przez Ciebie adres e-mailowy wiadomości w formie listów elektronicznych zawierających materiały dodatkowe w formie PDF, informacje handlowe z ofertą moich usług, informacje marketingowe, artykuły. Treści objęte są prawami autorskimi. Twoje dane są przetwarzane celem obsługi newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w polityce prywatności.
Warunki korzystania z usługi: Jeśli chcesz dostawać newsletter, musisz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Nastąpi to w momencie, gdy w formularzu zapisu podasz swój adres e-mail oraz imię i zaznaczysz okienko, w którym oświadczasz, że zapoznałaś się z regulaminem newslettera i polityką prywatności oraz klikniesz przycisk „chcę być na bieżąco!”.
Newsletter będziesz otrzymywać dopóki nie zrezygnujesz z subskrypcji. Możesz to zrobić poprzez wypisanie się z newslettera. W każdej wiadomości na dole otrzymujesz link do zmiany danych lub anulowania subskrypcji.  Masz prawo to zrobić w każdej chwili bez podawania przyczyny.

Jeśli chcesz otrzymać bonus za zapis w inny sposób niż poprzez podawanie swoich danych, to jest oczywiście taka możliwość. Napisz do mnie na kontakt@kreacjaserca.pl, a udostępnię Ci go za opłatą pieniężną.

Informacje o serwisie znajdziesz w Polityce prywatności 
Wymagania techniczne: Musisz posiadać urządzenie z dostępem do internetu, przeglądarkę internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej. Usługobiorcę w ramach korzystania z usług obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Potencjalne zagrożenia: punkt 09 w niniejszym regulaminie
Postępowanie reklamacyjne: punkt 06 w niniejszym regulaminie
Moje dane osobowe: punkt 07 w niniejszym regulaminie

 

11. Polityka prywatności

Administrator danych osobowych, jak i usługodawca: Natalia Pilczuk, prowadząca działalność gospodarczą Kreacja Serca Natalia Pilczuk, NIP 8513303388. Numer REGON 527068441 Adres: Przecław 58b/3, 72-005 Przecław, adres mailowy kontakt@kreacjaserca.pl. Pełną Politykę Prywatności dotyczącą danych, które są zbierane znajdziesz w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik do tego regulaminu, znajdziesz ją w osobnej zakładce na dole na tej stronie.

Dane kontaktowe służą do zainicjowania kontaktu celem ustalenia terminu spotkania w celu świadczenia usług. Przed realizacją usługi Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowania jego treści oraz zapoznaniem się z Polityką Prywatności, która stanowi załącznik do tego regulaminu, znajdziesz ją w osobnej zakładce na dole na tej stronie.

12. Prawa autorskie

Produkty cyfrowe stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.
Autorskie prawa majątkowe do produktów cyfrowych przysługują mi, jako ich sprzedawcy. Prawa autorskie osobiste przysługują autorom produktów, w tym wypadku mi.
Poprzez zakup produktu cyfrowego nie nabywasz żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do produktu cyfrowego. Możesz korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb. Nie możesz zwielokrotniać produktu cyfrowego lub go rozpowszechniać, udostępniać osobom trzecim, używać i najmować go, dokonywać w nim zmian w żadnej formie: drukowanej i elektronicznej.
W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do produktu będę dochodzić odszkodowania na drodze sądowej.

13. Ustalenia końcowe

W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego wykonania Lekcji Klient i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania. W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie. W razie chęci pozasądowego rozstrzygnięcia sporu masz taką możliwość poprzez platformę ODR. Link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
Wszelkie ustalenia mailowe oraz poprzez wiadomości SMS są wiążące.
Jeśli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą, który dokonuje zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, to przysługują ci wszystkie prawa konsumenckie.
Wszelkie zmiany regulaminu będą przesyłane drogą elektroniczną z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Jeśli nie zgodzisz się na nowe postanowienia, możesz zrezygnować w trybie natychmiastowym.
Regulamin wchodzi w życie dnia 4.12.2023