Skip to main content

Język niemiecki, podobnie jak wiele innych języków, posiada subtelne różnice w zależności od kontekstu komunikacyjnego. Jednym z wyraźnych przykładów jest różnica między niemieckim standardowym a biznesowym. Pomimo że są to te same słowa, ich użycie może zmieniać znaczenie w zależności od kontekstu. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się temu zagadnieniu i przedstawimy kilka przykładów użycia słów w niemieckim środowisku biznesowym.

das Produkt – die Ware

W standardowym języku niemieckim „das Produkt” to po prostu towar. Jednak w biznesie często używa się bardziej formalnego terminu „die Ware”. Przykładowo:

Standardowy: „Ten produkt jest bardzo popularny wśród klientów.”

„Dieses Produkt ist sehr beliebt bei den Kunden.”

Biznesowy: „Ta nowa seria towarów przyciąga uwagę klientów.”

„Diese neue Serie von Waren zieht die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich.”

 

der Kauf der Erwerb:

„der Kauf” to ogólny termin na zakup w języku niemieckim, ale w kontekście biznesowym często używa się słowa „der Erwerb”, szczególnie w odniesieniu do transakcji handlowych lub zakupów firmowych.

Standardowy: „Kupiłam nowy samochodu.”

„Ich habe ein neues Auto gekauft.”

Biznesowy: „Zakup nowego sprzętu będzie wymagał zaakceptowania przez zarząd.”

„Der Erwerb neuer Ausrüstung erfordert die Zustimmung des Vorstands.”

der Verkauf die Transaktion:

„der Verkauf” odnosi się do sprzedaży, ale w biznesie używa się również bardziej formalnego terminu „die Transaktion”, zwłaszcza w kontekście handlu lub transakcji finansowych.

Standardowy: „Nasz sklep osiągnął rekordowe wyniki sprzedaży.”

„Unser Geschäft hat Rekordverkaufszahlen erreicht.”

Biznesowy: „Transakcja została zakończona sukcesem, co przyniosło firmie duże zyski.”

„Die Transaktion wurde erfolgreich abgeschlossen, was dem Unternehmen hohe Gewinne eingebracht hat.”

die Hilfe die Unterstützung:

„die Hilfe” to pomoc w ogólnym znaczeniu, ale w biznesie często używa się słowa „die Unterstützung”, szczególnie w odniesieniu do wsparcia lub pomocy w kontekście projektów lub operacji firmowych.

Standardowy: „Dziękuję za twoją pomoc przy przenoszeniu mebli.”

„Danke für deine Hilfe beim Möbeltragen.”

Biznesowy: „Potrzebujemy wsparcia ze strony zespołu, aby zakończyć ten projekt na czas.”

„Wir benötigen Unterstützung vom Team, um dieses Projekt rechtzeitig abzuschließen.”

das Geld das Kapital:

„das Geld” to po prostu pieniądze, ale w biznesie preferuje się bardziej formalne słowo „das Kapital”, szczególnie w kontekście finansów lub inwestycji.

Standardowy: „Muszę odebrać pieniądze z banku.”

„Ich muss Geld von der Bank abholen.”

Biznesowy: „Spółka zdecydowała się zainwestować dodatkowe kapitały w rozwój firmy.”

„Das Unternehmen hat beschlossen, zusätzliches Kapital in die Entwicklung des Unternehmens zu investieren.”

die Voraussetzungen die Bedingungen:

„die Voraussetzungen” oznacza warunki lub wymagania, ale w biznesie często używa się słowa „die Bedingungen”, zwłaszcza w odniesieniu do warunków umowy, kontraktu lub transakcji.

Standardowy: „Istnieją określone warunki, które muszą być spełnione.”

„Es gibt bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen.”

Biznesowy: „Przed podpisaniem umowy muszą być jasno określone wszystkie warunki i zasady.”

„Vor Vertragsunterzeichnung müssen alle Bedingungen und Regeln klar festgelegt sein.”

die Idee – das Konzept:

„die Idee” to po prostu pomysł, natomiast „Konzept” odnosi się do bardziej przemyślanego planu lub koncepcji, szczególnie w kontekście biznesowym.

Standardowy: „Mamy wiele świetnych pomysłów na nasz projekt.”

„Wir haben viele tolle Ideen für unser Projekt.”

Biznesowy: „Pracujemy nad konzeptem nowej strategii marketingowej.”

„Wir arbeiten an dem Konzept einer neuen Marketingstrategie.”

 

Zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla skutecznej komunikacji w niemieckim środowisku biznesowym, co przyczynia się do budowania profesjonalnego wizerunku i osiągania sukcesu w relacjach korporacyjnych.

Jeśli chcesz poznać więcej słówek przydatnych w biznesie, przeczytaj ten wpis o najczęściej używanych czasownikach w biznesie.
Zapoznaj się także z przydatnym słownictwem do prowadzenia prezentacji biznesowej po niemiecku.

 

Photo by Marvin Meyer