Skip to main content

Październik już w pełni, więc studia czas zacząć! Poznaj listę przydatnych słówek po niemiecku o studiach i dowiedz się, jak opisać swoje wykształcenie na rozmowie o pracę w języku niemieckim! 

Rzeczowniki

 • der Student/ die Studentin- student/ studentka
 • der Bachelor – licencjat
 • der Master – magister
 • der Doktor – doktor
 • die Promotion – doktorat
 • die Vorlesung – wykład
 • das Seminar – seminarium
 • die Prüfung – egzamin
 • die Abschlussarbeit – praca dyplomowa
 • der Hochschullehrer – wykładowca
 • das Aufbaustudium – studia podyplomowe

Wyrażenia

 • das Studium abschließen – ukończyć studia (Ich habe das Studium abgeschlossen)
 • an der Uni – na uniwersytecie
 • Ich habe einen Bachelor-Abschluss in Grafikdesign gemacht – Mam ukończony licencjat z grafiki
 • Ich habe einen Master in Management – mam magistra z zarządzania
 • die Masterarbeit über Biotechnologie – praca magisterska z biotechnologii

Czasowniki

 • studieren – studiować
 • absolvieren – ukończyć
 • promovieren – doktoryzować się
 • sich einschreiben – zapisywać się
 • Vorlesungen besuchen – uczęszczać na wykłady
 • sich auf eine Prüfung vorbereiten – przygotowywać się do egzaminu
 • eine Abschlussarbeit schreiben – pisać pracę dyplomową
 • forschen – prowadzić badania
 • sich spezialisieren – specjalizować się
 • sich immatrikulieren – zapisywać się na studia

Jeśli ciężko Ci zapamiętać rodzajniki w rzeczownikach (to zmowa wielu uczących się niemieckiego) zajrzyj do tego wpisu. Z pewnością wiele rozjaśni w zakresie nauki rodzajników w języku niemieckim.

 

Photo by Pang Yuhao