Skip to main content

Metoda SMART służy do bardziej efektywnego określania celów. Może Ci się przydać także, gdy Twoim celem jest podniesienie kompetencji językowych. Za pomocą tej metody ustalisz konkretny cel i zaplanujesz strategię działania, dzięki czemu będzie Ci łatwiej monitorować postępy jak i szybciej dotrzeć do mety. 

SMART

to akronim, czyli skrótowiec stworzony od pierwszych liter angielskich słów, które określają, jaki ma być Twój cel. Te słowa to:

  • Specific – Sprecyzowany
  • Measurable – Mierzalny
  • Attractive – Atrakcyjny
  • Realistic – Realny
  • Time-based – Określony w czasie

Jak zaplanować za pomocą tej metody naukę niemieckiego?

Poniżej przedstawię Ci przykład zaplanowania celu, który może Ci pomóc w ustalaniu własnych celów. I osiągania ich! 😉

Sprecyzowany, konkretny cel: Nauczę się języka niemieckiego na poziomie B2, aby móc swobodnie komunikować się w pracy w dziale marketingu internetowego.

Mierzalny: Codziennie znajduję 15 minut na aktywną naukę, 3x w tygodniu po pół godziny na naukę pasywną i 1x w tygodniu spotykam się z lektorką, która jest w stanie zweryfikować na bieżąco mój postęp i skorygować błędy.

Atrakcyjny: Posiadanie umiejętności językowych na poziomie B2 umożliwi mi swobodną komunikację z klientami, współpracownikami i partnerami biznesowymi. To pozwoli mi na rozwijanie swojej kariery zawodowej i zdobywanie nowych możliwości biznesowych, a w efekcie przełoży się na lepsze zarobki.

Osiągalny, realny: Nauka jest dopasowana do mojego stylu życia i wpisana w moją rutynę dnia, znam też odpowiednie techniki na zmotywowanie się do nauki i efektywne nabywanie wiedzy, więc ten cel jest dla mnie osiągalny. Tematy zajęć oparte są na tematyce marketingu, co jest moim hobby, więc lekcje są dla mnie ciekawe.

Określony w czasie: Zdam certyfikat językowy na poziomie B2 w czerwcu następnego roku. Mam rok. Po pomyślnym zdaniu certyfikatu będę wysyłać CV na interesujące mnie stanowiska.