Skip to main content

W pewnym momencie nauki niemieckiego natrafisz na takie czasowniki i wyrażenia, po których będziesz musiała użyć ZU. Poniżej przedstawię Ci kiedy używamy konstrukcji z ZU w języku niemieckim.

Budowa konstrukcji z ZU

ZU dajemy przed drugim czasownikiem (w zdaniu podrzędnym), który jest w bezokoliczniku. Przykład: Ich vergesse immer, meine Hausaufgabe zu machen – Zawsze zapominam zrobić zadanie domowe.

Kiedy stawiamy ZU?

 1. Po czasownikach wyrażających:
  początek: anfangen, beginnen
  zamiary i plany: planen, vergessen, versuchen, aufgeben, sich entscheiden, vorhaben, vorschlagen
  zdanie: meinen, glauben, vermuten, denken, erwarten
 2. Wyrażeniach rzeczownikowych: haben + Angst, Lust, Zeit, die Absicht, die Gelegenheit, die Möglichkeit, die Pflicht, den Wunsch
 3. Wyrażeniach przymiotnikowych: Es ist interessant, leicht, möglich, nett, schwer, notwendig…

*Pamiętaj, że w czasownikach rozdzielnie złożonych ZU wkładamy w środek, np. es ist schwer, morgen früh aufzustehen

Kiedy nie potrzeba ZU?

 1. Po czasownikach modalnych:
  dürfen – mieć pozwolenie, sollen – mieć powinność, können – móc, umieć, potrafić, müssen – musieć, mögen – lubić, pragnąć, wollen – chcieć
 2. Po czasownikach wyrażających:
  odczuwanie i postrzeganie: hören, sehen
  przemieszczanie się: gehen, fahren
 3. Po czasownikach: bleiben, helfen, lehren, lernen, lassen

 

Photo by Windows