Skip to main content
Chcesz zwrócić uwagę adresata na załącznik, żeby go nie przeoczył. Ale jak to poprawnie napisać?

Poznaj kilka propozycji, których możesz użyć, pisząc e-mail po niemiecku.

Naucz się na pamięć wybranych dwóch lub trzech, a już zawsze będziesz wiedziała, jak podkreślić, że w e-mailu przesyłasz także załącznik!

Jak powiedzieć załącznik po niemiecku?

 • der Anhang
 • die Anlage
Czasownik, którego możemy użyć, to załączać beifügen lub wysyłać mitschicken.
Niektóre wyrażenia uchodzą za przestarzałe, niemniej możesz spotkać je w użyciu i są one zrozumiałe, np.
 • Anbei sende ich Ihnen…
 • Beigefügt sende ich Ihnen…
 • Anbei erhalten Sie…
 • Im Anhang finden Sie…
 • … befindet sich im Anhang.
 • In der Anlage überreiche ich Ihnen…

Jakich wyrażeń używać w nowoczesnej korespondencji biznesowej po niemiecku?

Poniżej kilka przykładów, których możesz użyć, żeby skierować uwagę adresata na załącznik.

Pamiętaj, że niektóre czasowniki, takie jak erhalten, albo senden, wymagają dopełnienia w bierniku, czyli w czwartym przypadku (Akkusativ). Ma to szczególne znaczenie przy rzeczownikach rodzaju męskiego (der), ponieważ będziesz musiała zmienić rodzajnik na den. Das ist der Katalog. Ich sende den Katalog.

 • Mit dieser E-Mail erhalten Sie… – wraz z tym e-mailem otrzymują Państwo…
 • Mit dieser Nachricht sende ich Ihnen… – wraz z tą wiadomością przesyłam Państwu…
 • …schicke ich als PDF mit. – …wysyłam jako PDF.
 • Die gewünschten Informationen über… entnehmen Sie bitte dem Anhang. – Informacje, o które Państwo prosili, znajdą Państwo w załączniku.
 • Die genauen Details sind im Anhang nachzulesen. – Szczegóły można znaleźć w załączniku.
 • Sie erhalten mit diesem Schreiben das Dokument, das Sie gestern angefordert haben. – Wraz z tym pismem otrzymują Państwo dokument, o który wczoraj prosili.
 • Das mitgeschickte Dokument informiert Sie über… – Z załączonego dokumentu możecie Się Państwo dowiedzieć o…
 • Die Unterlagen schicke ich als PDF mit. – Dokumenty przesyłam jako PDF.
 • Hier sind die gewünschten Unterlagen. – W załączeniu są dokumenty, o które Państwo prosili.
 • Ich schicke Ihnen im Anhang das gewünschte Dokument. – Przesyłam Państwu w załączeniu dokument.
 • Die Dokumentation liegt im Anhang für Sie bereit – Dokumentacja jest w załączniku

 

 

.

Photo by Solen Feyissa