Skip to main content

Przed nami absolutna podstawa podstaw – odmiana czasowników regularnych po niemiecku.

Gdy na początkowym etapie nauki języka niemieckiego poznasz już kilka rzeczowników, takich jak produkty spożywcze, ubrania czy kosmetyki, nadchodzi czas na to, by dodać co z nimi robisz, na przykład kupujesz, jesz czy pijesz

 

Jak to w takim razie powiedzieć?

Bardzo prosto. Wytłumaczę Ci to na przykładzie czasownika:

MACHEN – robić

W czasowniku w formie bezokolicznika wyodrębniamy TEMAT czasownika, czyli to, co zostaje na stałe i nie odmienia się, w tym przypadku skreślamy sobie w myślach EN i zostaje nam MACH.

Do tego MACH będziemy dokładać po kolei końcówki właściwe dla każdej osoby. I tak:

ich mach -e (ja robię)

du mach -st (ty robisz)

er/sie/es mach -t (on, ona, ono robi)

wir mach -en (my robimy)

ihr mach -t (wt robicie)

sie/Sie mach -en (oni / Państwo robią)

 

  • Ich mache eine Präsentation – robię prezentację.
  • Du machst deine Hausaufgabe – robisz swoje zadanie domowe.

Jeśli chcesz nieco bardziej poćwiczyć naukę języka niemieckiego, spróbuj odmienić podane czasowniki przez osoby:

  • wohnen – mieszkać
  • kaufen – kupować
  • lernen – uczyć się

 

Wyjątki:

  • Czasami będzie taka potrzeba, żeby dodać dodatkową literkę między końcówką czasownika a tematem czasownika, czyli tą jego częścią nieodmienną. Mamy z tym do czynienia, gdy temat czasownika kończy się na -t lub -d, jak w arbeiten. Na szczęście zmiana zachodzi jedynie w drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli w DU oraz ER/SIE/ES, oraz w drugiej osobie liczby mnogiej, czyli IHR. Jest to potrzebne po to, żeby lepiej się wymawiało słowo – bo wyobraź sobie, że mówisz du arbeitst – to sts byłoby ciężko wymówić, dlatego tutaj ułatwienie w postaci dodatkowego E 😉 

ARBEITEN – pracować

ich arbeite

du arbeitest *

er/sie/es arbeitet *

wir arbeiten 

ihr arbeitet *

sie/Sie arbeiten

  • Jeśli czasownik kończy się na eln, jak np. bügeln (prasować), to w pierwszej osobie liczby pojedynczej ICH oraz liczby mnogiej WIR zachodzi zmiana. Wyrzucamy E.

BÜGELN – prasować

ich bügle (NIE ich bügele) *

du bügelst

er/sie/es bügelt

wir bügeln (NIE wir bügelen) *

ihr bügelt

sie/Sie bügeln

 

Photo by Element5 Digital