Skip to main content

Dużo osób zastanawia się, czy można już pracować z językiem niemieckim, gdy zna się go na poziomie B1.

Poziom zaawansowania w nauce języka jest często określany według skali CEFR (Common European Framework of Reference for Languages – Wspólny Europejski System Opisu Kształcenia Językowego), która dzieli umiejętności językowe na sześć poziomów: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. W tym artykule skupię się na porównaniu dwóch poziomów, które pozwalają na podjęcie pracy z wykorzystaniem języka niemieckiego: B1 i B2.

Niemiecki: poziom B1

Poziom B1 to poziom, na którym uczeń potrafi bez problemu porozumiewać się w prostych i codziennych sytuacjach językowych.

Osoba na poziomie B1:

 • korzysta z podstawowego słownictwa związanego z codziennymi sytuacjami i tematami,
 • jest w stanie zrozumieć codzienne wyrażenia,
 • wyraża swoje zdanie w zrozumiały sposób,
 • komunikuje się na tematy związane z codziennym życiem, pracą i zainteresowaniami,
 • czyta i rozumie proste teksty związane z codziennymi sytuacjami,
 • posługuje się podstawowymi strukturami gramatycznymi,
 • potrafi zrozumieć proste i klarowne wypowiedzi ze słuchu,
 • prowadzi podstawowe rozmowy,
 • może mieć natomiast pewne trudności w zrozumieniu bardziej złożonych i skomplikowanych treści, w zastosowaniu bardziej zaawansowanych konstrukcji gramatycznych oraz płynności mówienia i precyzji w wyrażaniu swoich myśli,
 • zdarza jej się popełniać błędy.

Niemiecki: poziom B2

Poziom B2 jest kolejnym etapem w nauce języka, na którym osoba potrafi już komunikować się płynnie i swobodnie.

Osoba na poziomie B2:

 • jest w stanie rozumieć bardziej złożone i zaawansowane teksty,
 • prowadzi dłuższe rozmowy na różne, bardziej zaawansowane tematy,
 • wyraża swoje zdanie i je argumentuje,
 • potrafi również pisać zrozumiałe i spójne teksty na różne tematy, wykorzystując różnorodne słownictwo i struktury gramatyczne,
 • używa języka w bardziej złożonych kontekstach i porusza się swobodnie w różnych dziedzinach,
 • jej słownictwo jest znacznie bardziej rozbudowane, obejmuje bardziej specjalistyczne terminy i wyrażenia,
 • opanowała bardziej skomplikowane struktury gramatyczne, ma większą swobodę w ich używaniu i rzadziej popełnia błędy,
 • dostosowuje język do różnych sytuacji komunikacyjnych,
 •  jest w stanie zrozumieć bardziej wymagające i zróżnicowane materiały audio i tekstowe: potrafi wychwycić niuanse, zrozumieć głębsze znaczenie i analizować treści w sposób bardziej krytyczny.
 • komunikuje się płynnie, używając różnorodnych struktur językowych,
 • potrafi pisać spójne i złożone teksty, wykorzystując różnorodne style.

Zasób słów

Ilość słów, które trzeba znać na poziomie B1 i B2 języka niemieckiego może się różnić w zależności od różnych źródeł i systemów oceny. Jednakże, istnieją pewne ogólne wytyczne dotyczące zakresu słownictwa na poszczególnych poziomach CEFR.

Szacunkowa liczba słów potrzebna na poziomie B1 wynosi około 2700-3000 słów, natomiast na poziomie B2 wynosi około 4000-5000 słów.

Jednak warto zauważyć, że liczba słów nie jest jedynym wskaźnikiem poziomu zaawansowania językowego. Ważne jest również zrozumienie kontekstu, umiejętność konstrukcji gramatycznych i płynne porozumiewanie się.

Należy również pamiętać, że różne egzaminy i testy językowe mogą mieć nieco odmienne wymagania co do słownictwa na poszczególnych poziomach. Dlatego ważne jest zapoznanie się z konkretnymi wymaganiami i materiałami przygotowawczymi dla konkretnego egzaminu.

Różnice

Różnice między poziomem B1 i B2 są znaczące i obejmują słownictwo, gramatykę, rozumienie ze słuchu, czytania, komunikację ustną i pisemną. Przechodząc z poziomu B1 na poziom B2, osoba rozwija swoje umiejętności językowe, poznaje bardziej zaawansowane struktury gramatyczne, które potrafi praktycznie użyć, poszerza słownictwo i potrafi porozumiewać się w bardziej złożonych i wymagających sytuacjach. Wszystko to przyczynia się do większej swobody i płynności w posługiwaniu się językiem obcym.

Nauka języków obcych to proces, który wymaga czasu, wysiłku i systematycznego podejścia. Osoba na poziomie B1 jest w stanie porozumieć się w języku niemieckim w prostych sytuacjach komunikacyjnych, sporo już rozumie, ale płynne mówienie wymaga od niej wysiłku. Na poziomie B2 komunikacja przychodzi łatwiej, a i zasób słów jest większy. Osiągając ten poziom będziesz czuła się swobodnie w sytuacjach zawodowych. Jeśli potrzebujesz pomocy z przeskoczeniem z B1 na B2, sprawdź moją ofertę i napisz do mnie.

Photo by Eliott Reyna