Skip to main content
Za pomocą obu tych czasowników możemy wyrazić naszą wiedzę na jakiś temat. Po angielsku używamy czasownika to know. Jednak w niemieckim rozróżniamy wissen i kennen.

Wissen oznacza wiedzieć.

Nie wymaga dopełnienia i łączy się ze zdaniem podrzędnym.
Ich weiß – wiem.
Ich weiß nicht, worum es sich handelt – nie wiem, o co chodzi.

Czasownika kennen używamy w znaczeniu znać.

Ten czasownik wymaga dopełnienia, czyli do niego musimy zawsze powiedzieć coś w bierniku (kogo? co?)
Ich kenne ihn– znam go.
Kennst du dieses Buch? – znasz tę książkę?
Mam nadzieję, że po tych przykładach różnica jest już dla Ciebie jasna 🙂 Poniżej przedstawię Ci jeszcze odmianę tych czasowników w czasie teraźniejszym i przeszłym Präteritum.

WISSEN – ODMIANA

w czasie teraźniejszym Präsens

ich weiß
du weißt
er/sie/es weiß
wir wissen
ihr wisst
sie/Sie wissen

w czasie przeszłym Präteritum

ich wusste
du wusstest
er/sie/es wusste
wir wussten
ihr wusstet
sie/Sie wussten

KENNEN – ODMIANA

w czasie teraźniejszym Präsens

ich kenne
du kennst
er/sie/es kennt
wir kennen
ihr kenntsie/Sie kennen

w czasie przeszłym Präteritum

ich kannte
du kanntest
er/sie/es kannte
wir kannten
ihr kanntet
sie/Sie kannten

 

Photo by Gabriella Clare Marino