Skip to main content

W języku niemieckim istnieją dwa czasy przeszłe: Imperfekt, zwany także Präteritum, oraz Perfekt. Jeśli chcesz się dowiedzieć, kiedy używać którego czasu przeszłego oraz jak zbudować zdanie i stworzyć formę czasownika w czasie Imperfekt, czytaj dalej.

Kiedy używamy czasu przeszłego Imperfekt, a kiedy Perfekt?

Czas przeszły Imperfekt używany jest:

 • w mowie w przypadku czasowników modalnych, sein (być) i haben (mieć)
 • w języku pisanym: oficjalne pisma, maile, prace naukowe, gazety, wiadomości, bajki, opowiadania
 • na północy Niemiec w języku mówionym chętniej używany jest Imperfekt

Czas przeszły Perfekt z kolei:

 • używany jest w języku mówionym, codziennym 
 • w języku pisanym nieoficjalnym, jak np. wiadomość do znajomego
 • Gdy mówisz o czynności, której rezultat ma wpływ na teraźniejszość.
  Przykład:
  „Ich habe vor fünf Jahren Deutsch gelernt und spreche es immer noch fließend.” (Nauczyłam się niemieckiego pięć lat temu i wciąż mówię płynnie.)
  W tym zdaniu używamy Perfektu (habe gelernt – nauczyłem się) zamiast Imperfektu (lernte – nauczyłem się), ponieważ chcemy podkreślić, że skutki nauki niemieckiego są obecne do chwili mówienia i mamy nadal płynną znajomość języka niemieckiego.

Budowa form czasownika czasu przeszłego Imperfekt

Odmiana regularna:

czasownik machen

Bierzemy temat czasownika (mach) + dodajemy te + końcówka odpowiednia dla danej osoby. Pamiętaj, że w tym wypadku

1 os = 3 os l. poj

1 os = 3 os l. mn

 

Ich machte

du machtest

er/sie/es machte

wir machten

ihr machtet

sie/Sie machten

 

Odmiana nieregularna

Czasownik sprechen

Bierzemy formę czasownika z kolumny podpisanej Präteritum z tabeli niemieckich czasowników nieregularnych (sprach) + dodajemy końcówkę osobową. W tym wypadku także 1 osoba = 3 osoba. 

 

Ich sprach

du sprachst

er/sie/es sprach

wir sprachen

ihr spracht

sie/Sie sprachen

Najważniejsze czasowniki, których używamy w czasie Imperfekt (Präteritum)

To wszystkie czasowniki modalne oraz sein (być) i haben (mieć). Poniżej przedstawię Ci odmianę dwóch ostatnich. Koniecznie naucz się tej odmiany na pamięć, będziesz jej często używać.

 

sein (być) – war (byłam)

ich war

du warst

er/sie/es war

sie waren

ihr wart

sie/Sie waren

haben (mieć) – hatte (miałam)

ich hatte

du hattest

er/sie/es hatte

wir hatten

ihr hattet

sie/Sie hatte

 

Foto unsplash: Toa Heftiba